Facet Actuarissen, opgericht in 2005, is een vereniging van actuarissen AG, die allen al enige jaren zelfstandig op alle onderdelen van de verzekeringsmarkt opereren. Zij verbinden zich door vier onderscheidende key-items :

Kwaliteit
Veelzijdigheid
Continuiteït
Betrokkenheid

De door Facet erkende actuarissen hebben samen specifieke actuariële kennis van pensioenen, schade-, leven-, zorg- en uitvaart-/naturaverzekeringen. Alle actuarissen werken onafhankelijk van elkaar en er is geen sprake van een economisch samenwerkingsverband. Ze ondersteunen elkaar wel bij vakinhoudelijke ontwikkelingen, feedback en backup, ook in de vorm van een vooraf gedefinieerde “collegiale toetsing”. De klant is hiermee verzekerd van een in alle opzichten betrouwbare partner.

Kortom “Kwaliteit met een gezicht”

Het accent van samenwerken dient te liggen op het leveren van kwaliteit door gedreven personen, die hun kennis en kunde actueel dienen te houden door een verplichting op het gebied van permanente educatie. Periodiek vinden bijeenkomsten plaats, waarin aandacht wordt gegeven aan de permanente educatie op allerlei gebieden van de verzekeringsmarkt.

Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan eens vrijblijvend contact op met een van de aangesloten leden.

U vindt de gegevens onder “Actuarissen” op deze site.