ir. Anne van der Scheer AAG

Naam Bedrijf:
Perunum Actuarieel Advies
Wilp

Tel nummer:
06 – 13932445

E-mailadres:
a.vanderscheer@perunum.nl

Website:
www.perunum.nl

Specialisatie:  
–  Inkomensverzekeringen
–  Pensioenen
–  Modellering
–  Business implementatie

Werkgevers:   
– Univé 
– Cordares (APG)
– ASR
– Achmea 

  Werkzaamheden:   
–  Productontwikkeling (vooral Verzuim, WIA, AOV)
–  Pricing en profit testing
–  Verslaglegging en toetsing
–  Modellering (SAS, Prophet, R)
–  Herverzekering

Waarom Facet?

Vanuit een wiskundige achtergrond heb ik mij vanaf 2001 ontwikkeld richting het actuariële werkveld. Vanaf 2011 werk ik zelfstandig onder de naam Perunum. Het construeren en toepassen van actuariële modellen in samenwerking met business, risk en finance zie ik als mijn belangrijkste vakinhoudelijke uitdaging. Ik werk creatief en constructief samen met disciplines buiten het actuariaat en ik kijk graag met een open blik mee naar de rol en bijdrage van de actuaris. Het onderhouden van een netwerk is in ons werk onmisbaar voor het uitwisselen van kennis en kunde. Als vereniging van zelfstandige actuarisse biedt Facet hiervoor een goed platform.