Doelstellingen:

Facet actuarissen is een vereniging van onafhankelijke zelfstandige actuarissen AG en heeft tot doel om onder het kwaliteitslabel van Facet actuariële dienstverlening aan te bieden. Hierbij behouden de actuarissen hun eigen bedrijfsidentiteit en zelfstandigheid.

Hiertoe heeft Facet de volgende key items uitgewerkt die van toepassing zijn voor de aan Facet gelieerde actuarissen.

Onafhankelijkheid:
Aansluitend op de beroepsregels van het AG dient te worden voldaan aan de binnen Facet gedefinieerde interne beheersmaatregelen. Dit omvat onder meer een standaard peer review bij certificerende activiteiten en verplichte collegiale toetsing bij zwaardere advieswerkzaamheden. De interne beheersmaatregelen zijn expliciet uitgewerkt en vormen het protocol voor de uitvoering van de actuariële dienstverlening.

Kwaliteit:
Alle aan Facet gelieerde actuarissen vallen onder de beroepsregels van het Actuarieel Genootschap en zijn als zodanig gekwalificeerd met de titel AAG. Alle aan Facet gelieerde actuarissen hebben meerjarige relevante bedrijfservaring. Alle aan Facet gelieerde actuarissen oefenen zelfstandig hun beroep uit. Binnen Facet wordt het kennisniveau op peil gehouden middels kennisuitwisseling onderling, het streven naar kwalitatief hoogwaardige opdrachten, het frequent bezoeken van relevante seminars (permanente educatie) en deelname in actuariële werkgroepen.

Onder kwaliteit wordt ook verstaan: doen wat aan de klant is beloofd binnen de afgesproken tijd.

Veelzijdig:
Alle specialisaties en disciplines die bij de actuariële dienstverlening van belang zijn worden binnen Facet ingevuld. Dit betreft de hoofdgroepen Leven, Schade, AOV, Zorg, Pensioenen en Uitvaart.

Continuïteit:
Binnen Facet is een backup protocol gedefinieerd om de continuïteit van de uitvoering van opdrachten te borgen mocht onverhoopt de uitvoering van de werkzaamheden door calamiteiten en/of andere onverwachte gebeurtenissen in gevaar komen. Daarnaast heeft Facet een eigen, volgens Facet eisen geselecteerd, netwerk dat ingezet kan worden als dat voor de continuïteit van een opdracht of project nodig is.